FASCIATHERAPIE

Fasciatherapie is een zachte diepgaande manuele therapie. De kracht van de therapie zit hem in zijn zachtheid.

Het doel is de verschillende ritmes van het lichaam herstellen.

De fasciatherapeut zal onderzoeken wat er in onevenwicht is en dit door de handgreep aan te passen, herstellen.

De verstoring kan op fysiek, psychisch, biochemisch en op energetisch niveau zijn.

Fasciatherapie is een zachte diepgaande therapie waarin de verschillende ritmes in het lichaam wordt hersteld. Die verstoring kan op fysiek, emotioneel, biochemisch of op energetisch niveau zijn.

 

In de fasciatherapie wordt gewerkt op de fascia, het bindweefsel. 98% van ons lichaam bestaat uit bindweefsel en het beïnvloedt de manier waarop we functioneren, zowel lichamelijk als geestelijk. Volgens recent onderzoek heeft het bindweefsel een even belangrijke rol als andere grote systemen op lichaam en geest. Er worden allerlei spanningen in op geslagen die een invloed hebben op de beweging, vitaliteit, … maar ook op het humeur, de emoties en het gedrag.

 

Vertrekkend vanuit het lichaam en de beweging in de persoon worden lichamelijke problemen aangepakt.

 

Behandeling

Bij het toepassen van manuele fasciale technieken ligt de persoon op tafel en werkt de therapeut op een zachte manier op het lichaam. Hij voelt de sensoriële beweging in het lichaam met al zijn parameters: vitaliteit, amplitudo, blokkages, richting,..

Via gesprek tijdens en na de behandeling wordt de persoon zich bewust van wat er zich afspeelt in zijn lichaam en kan hij kennis en vaardigheden integreren en thuis toepassen. Hij ontdekt nieuwe bewegingspatronen, neemt spanningsveranderingen waar, ... Door de handgreep aan te passen aan de noden van het lichaam, begeleidt de therapeut de persoon naar een heilzame toestand.

Het doel hierbij is dat de persoon zijn aandoening zelf in handen kan nemen door zichzelf, zijn reacties, zijn beweging en gedrag waar te nemen en tot een andere kijk op zichzelf en zijn levenssituatie te komen.

Fasciatherapie is aangewezen bij

 

  • Pijn en zuiver lichamelijke klachten.

  • Rug- en nekklachten, spier- en gewrichtspijnen, zowel acuut als chronisch

  • Somatische klachten. Vage pijnen, stressproblemen die zich op je lichaam zetten

  • Eigentijdse aandoeningen zoals cvs, fybromyalgie, depressie, burn-out, mentale overbelasting

  • Fysieke en psychische functioneringsstoornissen

  • aandachts- en perceptiestoornissen

  • ondersteunende begeleiding bij rouw, transformatieproces, scheiding, bij palliatieve zorgen

  • begeleiden in moeilijke levenssituaties


Fasciatherapie kan als behandeling apart staan of een onderdeel vormen van een multidisciplinaire aanpak.