LEVENSSTIJL

We leven gemiddeld langer dan ooit tevoren en we beschikken over ongekende mogelijkheden op geneeskunde, technologie, voeding, sport, ontspanning… Maar we leven langer, dan krijgen we namelijk ook te maken met een ziektetraject die steeds langer wordt. We zijn steeds langer ziek en doen beroep op allerlei geneesmiddelen.

Naarmate je ouder wordt vinden we het normaal dat er gezondheidsproblemen bijkomen met de bijhorende geneesmiddelen. Bepaalde chronische ziekten die we nu als typische ouderdomziektes bestempelen komen op steeds jongere leeftijd voor. Meer en meer mensen hebben last van diabetes, hart- en vaatziektes, overgewicht, kanker, mentale problemen..

We leven in een fantastisch tijdperk met zoveel mogelijkheden, en de vraag is dan ook : hoe kunnen we in de wereld van vandaag gezond en gelukkig leven?

 

Het antwoord is te vinden in onze levensstijl.  De laatste decennia is onze levensstijl drastisch veranderd, op het gebied van gebruik van suikers, de uren dat we sedentair zijn, het verhogen van het slaaptekort... en zo veel meer.

En deze veranderingen eisen hun tol. Meer en meer mensen zijn obees, hebben diabetes, ouderdomsziektes zoals alzheimer, parkinson komt op vrogere leeftijd voor..

Deze chronische aandoeningen zijn geen onoverkomelijk lot dat we lijdzaam moeten ondergaan omdat we nu eenmaal langer leven.

 

Er worden mensen in bepaalde regio’s, de zogenaamde blue zones, wél oud en blijven tot op hoge leeftijd gezond, actief en gelukkig. Zij tonen ons dat niet alles in onze genen zit, dat levensstijl ook een grote impact heeft op een gezond en gelukkig leven. Wetenschappelijke inzichten leren ons dat we veel meer in de hand hebben. De expressie van onze genen, ons microbioom, de plasticiteit van onze hersenen.. Het zijn allemaal zaken die we met onze levensstijl kunnen beïnvloeden. We kunnen met ander woorden onze biologie veranderen door de juiste keuzes in onze levensstijl te maken.

 

Maar natuurlijk heb je door de levensstijl niet alles in handen. De omgeving waarin wij zijn opgevoed bepaalt voor bijvoorbeeld je gedrag voor een deel (en wellicht veel meer dan dat je vermoedt). We leven ook in een omgeving, een maatschappij die ons op subtiele manier in de richting van een ongezonde levenswijze heeft geduwd.

De kunst in het veranderen van de levensstijl is slimme keuzes te maken, waarbij kleine aanpassingen grote effecten opleveren.

 

In Vitaflow bieden we je levensstijlbegeleiding aan. We kijken naar de verschillende systemen in je lichaam, niet enkel naar je symptomen. Systemen zoals spijsvertering, immuunsysteem... en de interacties tussen deze systemen die op elkaar inwerken. We kijken holistisch, naar de mens in de ruime zin van het woord. Lichaam en geest zijn één. Het zijn geen twee gescheiden entiteiten. In de therapie werken we op psychosomatische klachten en werken op de invloed tussen beide systemen.

De aanpak is ruim, we kijken naar verschillende pijlers. 

De belangrijkste zijn :

 • voeding (voeding heeft een immense impact op het functioneren van ons lichaam, kunnen we een voedingsplan voor je opstellen voor een voor jouw optimale gezondheid)

 • slaap (zijn er slaapproblemen en hoe kunnen we je daarbij helpen?)

 • beweging (beweging is essentieel in het goed functioneren van je lichaam, hoe kunnen we jou begeleiden in een veilig en optimaal bewegingsschema?)

 • Stress (kunnen we je helpen met ontspannen, enerzijds in therapie als in beweging, individueel of in groep)

Maar we kijken ook verder naar :

 • sociale interacties

 • omgeving

 • zingeving

Bij aanmelding gebeurt er eerst een intake waarin de verschillende pijlers grondig worden doorgenomen. 

Als je bepaalde onderzoeken reeds hebt gehad, is het aan te raden de resultaten mee te brengen, zoals bloedonderzoek, verslagen van artsen/specialisten.

Aan de hand van het eerste contact maken we een begeleidingsplan op. Dit kan in therapie zijn, in beweging, in educatie.

Regelmatig gaan we herevalueren of de begeleiding nog steeds ok is of moet worden aangepast.


 

Mogelijke aanmeldingen : 

 • cardiovasculaire aandoeningen (cholesterol, hypertensie, hartinfarct..)

 • parkinson/MS/alzheimer

 • gewrichtsaandoeningen (reumatoïde artritis, rugpijn, artrose,...)

 • auto-immuunziekten

 • kanker

 • diabetes

 • depressie/burn-out

 • ...

 

Ellen Rabaey heeft het europees certificaat van Lifestyle Medicine behaald en helpt je bij de levensstijlbegeleiding.

Op naar een gezond en lang leven !